• De praktijkruimte

Heeft u een  klacht over een behandeling, dan is het fijn als u eerst contact met mij opneemt om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de LVNT: www.lvnt.nl . Via de beroepsvereniging wordt dan naar een oplossing gezocht of wordt u doorverwezen naar de SCAG. Ik ben ook lid van de SCAG en val onder het tuchtrecht (TCZ). Meer informatie vind u op www.SCAG.nl of www.RBCZ.nu .